جواد یعقوبی دارابی

نیمسال اول 98-97

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیزبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
کارشناسی ارشدادبیات انگلیسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دکترای تخصصیادبیات انگلیسیکوالا لامپور

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده ادبیات و زبانهای خارجیهیات علمیقطعیتمام وقت۱۴
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

 • رییس  دبیر خانه   هیات    امناء   استان    البرز از  خرداد   94    تا  آذر   95
 • سرپرست دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی به مدت  یک  سال
 • معاون دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج :6   سال
 • مدیر گروه مترجمی زبان انگلیسی :  3 سال
 • مسئول گروه آموزشی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی علوم تحقیقات البرز از ابتدا تا زمان تجمیع .
 • عضو کار گروه علمی   هیات  بدوی   جذب هیات علمی گروههای زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
 • دبیر اجرایی نخستین همایش منطقه ای بررسی مسائل آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج -    1385   )
 • دبیر اجرایی نخستین همایش ملی  زبان  و زبانشناسی     ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج -   1391   )
 • مدیر اجرایی کارگاه روانشناسی تربیتی . 17-16-15مرداد ماه 1386  ،  دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی  ،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

*برگزیده به عنوان  استاد  بر جسته  دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج  -    1382

*برگزیده  به عنوان  استاد بر جسته دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج  -    1391

 • دوره ی کارشناسی

 • شعر انگلیسی
 • تاریخ ادبیات انگلیس و آمریکا
 • مکتب های ادبی
 • تاریخ نقد ادبی
 • رویکرد های نقد ادبی
 • ترجمه پیشرفته
 • ترجمه متون ادبی
 •  
 • دوره ی کارشناسی ارشد

 • نقد ادبی
 • شعر دوره ی رمانتیک
 • شعر معاصر انگلیسی
 • شناخت ادبیات
 • داستان کوتاه
 • مقاله نویسی
 • ادبیات قرن هفده و هجده
 • ادبیات اروپا
 • نقد کاربردی در ادبیات انگلیسی
 • ادب فارسی در ادبیات جهان
 • نقد و بررسی آثار ترجمه شده
 •  

 • دوره ی دکتری
 •  
 • روش تحقیق ، مقاله و رساله نویسی پیشرفته
 • سمینار شعر معاصر
 • ادبیات و فلسفه
 • شاهکار های ادبیات جهان
 • جریان های نو در نظریه و نقد ادبی
 • فنون نقد کاربردی
 • بررسی ادبیات رنگین پوستان و مهاجران آمریکا 
 • رئالیسم و ناتورالیسم انگلیس و آمریکا
 • مدرنیسم در ادبیات انگلیسی
 • روایت و روایت شناسی

    - عضو موسس    پژوهشکده   نقد   ادبی    دانشکده     ادبیات    و   زبانهای    خارجی     واحد   کرج

     - عضو شورای نویسندگان نشریه     دانشکده     ادبیات    و علوم انسانی   از    تابستان 1380 تا  1383

     -  عضو   شورای     پژ وهشی    دانشکده  دانشکده ادبیات     و    زبانهای   خارجی

 

 “Combinatorial Voices, Exhausting Relations: Echoes of Ontological Wonderings in Samuel Beckett’s Molloy”. 6th Malaysia International Conference on Languages,  Literatures, and Culture (MICOLLAC), 28-30 April 2009.Malaysia. ISBN: 978-983-41184-4-0

 

 1. مقاله « سرقت ادبی : مقوله ای کهنه ، نمونه ای تازه »  فصلنامه  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی کرج . شماره 8  تابستان 1380
 2.  مقاله « سرقت ادبی : مقوله ای کهنه ، نمونه ای تازه » گاهنامه فرهنگی- ادبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده زبان های خارجه. شماره دوم .اسفند 1379
 3. مقاله « مقدمه ای بر داستانهای جنایی » مجله ادبیات داستانی  ، شماره 61 . مهرماه 1381
 4. مقاله  Stopping by Woods On a Snowy Evening : Some Afterthoughts  فصلنامه   دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی کرج . شماره 10 ، پاییز 1381
 5. داستان کوتاه « سقف » فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی کرج ، شماره 11 پاییز 81 13.
 6. چاپ کتاب Reading Made Easy          تالیف دکتر فرید قائمی آقای جواد یعقوبی خانم دکتر ناتاشا قلعه نشر سرافراز ، 1384 ( تجدید چاپ در سالهای 1386- 1385)
 7. چاپ کتاب   Reading Made Simple  تالیف دکتر فرید قائمی آقای جواد یعقوبی خانم دکتر ناتاشا قلعه نشر سرافراز ،   1385 ( تجدید چاپ در سالهای 1387- 1386)
 8. چاپ کتابEasy Reading Selections    تالیف دکتر فرید قائمی آقای جواد یعقوبی خانم دکتر ناتاشا قلعه نشر سرافراز ،   1387 .
 9. چاپ کتاب      Simple Reading Selections    تالیف دکتر فرید قائمی آقای جواد یعقوبی خانم دکتر ناتاشا قلعه نشر سرافراز ،   1387.
 10. ترجمه کتاب « کودک سرودها -  بی نهایت کودکی » نوشته سید مجید میرابوالقاسمی ، نشر عهد ، 1381.
 11. مقاله « بررسی رویکرد پسااستعماری در نقد ادبی در "مفهوم اعتراض" در نمایشنامه های دورگه از لنگستون هیوز  » مجله علمی پژوهشی دهخدا  ، شماره 6 ، زمستان  1389.
 12. مقاله « بررسی مفهوم از خود بیگانگی در رمان "پول : عامل خودکشی " اثر مارتین ایمیس  » مجله علمی پژوهشی دهخدا  ، شماره   7،زمستان 1389.

  1-کارگاه مبانی نظری نقد ادبی برای دانشجویان عضو پژوهشکده نقد ادبی ، شماره 1
     تاریخ برگزاری : 29/5/82
  2- کارگاه مبانی نظری نقد ادبی برای دانشجویان عضو پژوهشکده نقد ادبی ، شماره 2
  تاریخ برگزاری : 18/6/82
  3- کارگاه مبانی نظری نقد ادبی برای دانشجویان عضو پژوهشکده نقد ادبی ، شماره 3
  تاریخ برگزاری : 13/7/82
  4 - کارگاه مبانی نظری نقد ادبی برای دانشجویان عضو پژوهشکده نقد ادبی ، شماره 4
  تاریخ برگزاری : 29/7/82
  5- سخنرانی با عنوان " بررسی نمایشنامه     هملت  و عقده ادیپ"  
   زمان : 29/9/80                      مکان : سالن شهید باهنر
  6- سخنرانی با عنوان" زبان و سبک آثار کافکا"
    زمان : 8/9/80                        مکان : سالن شهید باهنر
  7- سخنرانی با عنوان"  نقد ادبی در ادوار گوناگون آن"
   زمان : 24/8/80                     مکان : سالن شهید باهنر
  8- سخنرانی با عنوان"  چکیده ای از رویکردهای مختلف با تکیه بر اهمیت نقد ادبی"
    زمان : 1/9/80                    مکان : سالن شهید باهنر
  9-  سخنرانی با عنوان   " نقد و بررسی رمان     صدسال تنهایی     اثر گابریل گارسیا مارکز "
   زمان 21/9/81             مکان : سالن شهید باهنر
  10- سخنرانی  با عنوان " نقد و بررسی رمان   خشم و هیاهو   اثر ویلیام فاکنر"
   زمان : 30/8/81             مکان : سالن شهید باهنر
  11- سخنرانی با عنوان" واسازی : ادبیات قرن بیستم"
    زمان : 3/2/83                   مکان : سالن شهید باهنر
  12- سخنرانی  با عنوان" ظهور کمدی در ادبیات جهان"  
    زمان : 12/12/83                 مکان : سالن شهید باهنر
  13- سخنرانی با عنوان" نقد و بررسی رمان     دن کیشوت اثر سروانتس"  
   زمان : 8/8/82                   مکان : سالن شهید باهنر
  14- سخنرانی با عنوان  " نقد و بررسی رمان جنایت و مکافات  اثر فئودور داستایوفسکی"
    زمان : 6/10/80                مکان : سالن شهید باهنر
  15- سخنرانی  با عنوان"  نقد و بررسی رمان کیمیاگر اثر پائولوکوئیلو "
    زمان : 23/9/80                 مکان : سالن شهید باهنر
  16- سخنرانی با عنوان"  نقد و بررسی رمان سو و شون اثر سیمین دانشور"
   زمان : 30/2/82                  مکان : سالن شهید باهنر
  17- سخنرانی با عنوان" نقد و بررسی رمان  کوری    اثر خوزه ساراماگو"  
    زمان : 4/3/81                     مکان : سالن شهید باهنر
  18- سخنرانی با عنوان " هم معنایی در زبان شناسی  و  ادبیات"
   زمان : 3/12/84                  مکان : سالن شهید باهنر   
  19 – مدرس کارگاه "نحوه نگارش پایان نامه و پروپوزال با استفاده از روش MLA"  ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی با همکاری باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.     زمان : 7/9/90                  مکان : سالن شهید باهنر   
  20- سلسله سخنرانی با عنوان "پیشینه و چشم انداز پژوهش در ادبیات ایران و جهان"
  زمان : 27/9/90                  مکان : سالن شهید باهنر   
  21 –مدرس کارگاه "نحوه نگارش پایان نامه و پروپوزال با استفاده از روش MLA"  ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی با همکاری   انجمن علمی  زبان انگلیسی  دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج    زمان : 27/5/93                  مکان : سالن شهید باهنر
  21 –مدرس کارگاه "نحوه نگارش پایان نامه و پروپوزال با استفاده از روش MLA"  ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی با همکاری   انجمن علمی  زبان انگلیسی  دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج   زمان : 7/9/94                  مکان : سالن شهید باهنر   


  شرکت  در کارگاههای آموزشی ، پژوهشی و  عضویت  در انجمن ها:

  - داخل کشور :

   - کارگاه   روش شناسی تحقیق.  مدرس :  آقای دکتر حسین فرهادی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج:  دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی، تابستان 1382 .

  - دوره " طرح ضیافت اندیشه استادان"  با موضوع "علم و دین" و " آداب تعلیم و تربیت در اسلام"،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، تابستان 1390 .

  - دوره " طرح ضیافت اندیشه استادان"  با موضوع "معرفت شناسی" و " اندیشه های سیاسی اسلام"،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، تابستان1391   .

   

  - خارج از  کشور :

The Viva Workshop. 14th -15th November 2009.Center for External Education, UPM. Malaysia.

 

Guide to Thesis Writing Workshop. 13th November 2009. Center for External Education, UPM. Malaysia.

 

EndNote Workshop. 25th June 2009.Makmal Siber 1, Sanggar Bahasa and      Komunikasi, Faculty of Modern Languages and Communication, UPM. Malaysia.

 

Conference Presentation Workshop.16th-17th September 2009. Center for External Education, UPM. Malaysia.

 

Publishing for Postgraduate Workshop.21st -22nd November 2009. Center for External Education, UPM. Malaysia.

  


 

*عضو انجمن زبانشناسی کشور  از 1384

* عضو انجمن آموزش زبان انگلیسی و ادبیات انگلیسی       TELSI    از 1384

*عضو انجمن جهانی  Modern Language Association   از سال 1388

شعر معاصر

نقد ادبی

فلسفه ادبیات

ادبیات تطبیقی

 ادبیات انگلیس و آمریکا

روش تحقیق و مقاله نویسی

سوابق پژوهشی

1-کارگاه مبانی نظری نقد ادبی برای دانشجویان عضو پژوهشکده نقد ادبی ، شماره 1

 تاریخ برگزاری :  29/5/82

2- کارگاه مبانی نظری نقد ادبی برای دانشجویان عضو پژوهشکده نقد ادبی ، شماره 2

تاریخ برگزاری : 18/6/82

3- کارگاه مبانی نظری نقد ادبی برای دانشجویان عضو پژوهشکده نقد ادبی ، شماره 3

تاریخ برگزاری : 13/7/82

4 - کارگاه مبانی نظری نقد ادبی برای دانشجویان عضو پژوهشکده نقد ادبی ، شماره 4

تاریخ برگزاری : 29/7/82

5- سخنرانی با عنوان " بررسی نمایشنامه     هملت  و عقده ادیپ"  

زمان : 29/9/80                      مکان : سالن شهید باهنر

6- سخنرانی با عنوان" زبان و سبک آثار کافکا"

 زمان : 8/9/80                        مکان : سالن شهید باهنر

7- سخنرانی با عنوان"  نقد ادبی در ادوار گوناگون آن"

 زمان : 24/8/80                     مکان : سالن شهید باهنر

8- سخنرانی با عنوان"  چکیده ای از رویکردهای مختلف با تکیه بر اهمیت نقد ادبی"

  زمان : 1/9/80                    مکان : سالن شهید باهنر

9-  سخنرانی با عنوان   " نقد و بررسی رمان     صدسال تنهایی     اثر گابریل گارسیا مارکز "

     زمان 21/9/81             مکان : سالن شهید باهنر

10- سخنرانی  با عنوان " نقد و بررسی رمان   خشم و هیاهو   اثر ویلیام فاکنر"

    زمان : 30/8/81             مکان : سالن شهید باهنر

11- سخنرانی با عنوان" واسازی : ادبیات قرن بیستم"

     زمان : 3/2/83                   مکان : سالن شهید باهنر

12- سخنرانی  با عنوان" ظهور کمدی در ادبیات جهان"  

  زمان : 12/12/83                 مکان : سالن شهید باهنر

13- سخنرانی با عنوان" نقد و بررسی رمان     دن کیشوت اثر سروانتس"  

   زمان : 8/8/82                   مکان : سالن شهید باهنر

14- سخنرانی با عنوان  " نقد و بررسی رمان جنایت و مکافات  اثر فئودور داستایوفسکی"

  زمان : 6/10/80                مکان : سالن شهید باهنر

15- سخنرانی  با عنوان"  رمان نویسان  آمریکای جنوبی "

 زمان : 23/9/80                 مکان : سالن شهید باهنر

16- سخنرانی با عنوان"  نقد و بررسی رمان سو و شون اثر سیمین دانشور"

  زمان : 30/2/82                  مکان : سالن شهید باهنر

17- سخنرانی با عنوان" نقد و بررسی رمان  کوری    اثر خوزه ساراماگو"  

 زمان : 4/3/81                     مکان : سالن شهید باهنر

18- سخنرانی با عنوان " هم معنایی در زبان شناسی  و  ادبیات"

  زمان : 3/12/84                  مکان : سالن شهید باهنر   

19 مدرس کارگاه "نحوه نگارش پایان نامه و پروپوزال با استفاده از روش MLA"  ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی با همکاری باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

    زمان : 7/9/90                  مکان : سالن شهید باهنر  

20- سلسله سخنرانی با عنوان "پیشینه و چشم انداز پژوهش در ادبیات ایران و جهان" زمان : 27/9/90                  مکان : سالن شهید باهنر  

21 مدرس کارگاه "نحوه نگارش پایان نامه و پروپوزال با استفاده از روش MLA"  ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی با همکاری   انجمن علمی  زبان انگلیسی  دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج     زمان : 27/5/93                  مکان : سالن شهید باهنر

21 مدرس کارگاه "نحوه نگارش پایان نامه و پروپوزال با استفاده از روش MLA"  ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی با همکاری   انجمن علمی  زبان انگلیسی  دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج زمان :        7/9/94                  مکان : سالن شهید باهنر

 • دبیر اجرایی نخستین همایش منطقه ای بررسی مسائل آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج -   سوم اسفند 1385   )
 • دبیر اجرایی نخستین همایش ملی  زبان  و زبانشناسی     ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج -   نهم اسفند1391 )
 • مدیر اجرایی کارگاه روانشناسی تربیتی . 17-16-15مرداد ماه 1386  ،  دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی  ،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

عضو شورای نویسندگان نشریه  دانشکده  ادبیات و علوم انسانی   از تابستان 1380 تا  1383

*عضو انجمن زبانشناسی کشور  از 1384

* عضو انجمن آموزش زبان انگلیسی و ادبیات انکلیسی TELSI    از 1384

*عضو انجمن جهانی Modern Language Association از سال 1388

ساعات حضور

شنبه ها  - یکشنبه ها  - دوشنبه ها از ساعت ۱۰ صبح تا ساعت ۱۴ 

سه شنبه ها