عباس احمدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵شیمی کاربردیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
کارشناسی ارشد۱۳۷۸شیمی کاربردیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۴شیمی کاربردیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوممعاون مدیر کل پژوهش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامیقطعیتمام وقت۱۷
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

1385-1386: مدیر ارتباط با صنعت واحد کرج

1387-1389: مدیر کل پژوهش و فناوری واحد کرج

1389-1391: معاون پژوهش و فناوری واحد کرج

1392- 1395: معاون آموزشی واحد علوم داروئی

1395- ادامه دار: معاون مدیر کل پژوهش علوم پزشکی سازمان مرکزی

در مقطع لیسانس:                                                                                                 

1. شیمی آلی 1و 2

2. شیمی خوردگی فلزات

3. شیمی مواد غذائی

4- شیمی داروئی

در مقطع فوق لیسانس:

1-گسترش شیمی از آزمایشگاه تا صنعت

2- کنترل دستگاهی

3- پتروشیمی

4-شیمی داروئی

 

در مقطع دکتری:

  1. مباحث نوین در شیمی

موضوعات تحقیقاتی:

  1. سنتز شیمیائی داروهای ضد درد، ضد دیابت، ضد آلزایمر، ضد صرع و مطالعه اثرات داروئی آنها
  2. تولید و استخراج عصاره های و اسانسهای گیاهان موثر در دیابت و درد و بررسی اثرات فارماکولوژی آنها

سوابق پژوهشی

عنوان مجله/مسئولیت

واحد

سال تاسیس

رتبه مجله

 
 

Journal of Applied Chemical Research/ مدیر مسئول

واحد کرج

1385-ادامه دار

علمی پژوهشی وزارت علوم

 

عضو هیات تحریریه  مجله خارجی

Journal of Pharmacy & Clinical Science

 

2011-2013

Scopous

 

عضو هیات تحریریه  مجله خارجی

Journal of Pharmaceutical and biological sciences

 

2014-2013

Scopous