محمدعلی رضایی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۱زبان و ادبیات فارسیدانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه ادبیات فارسیعضو هیات علمی و بورسیه رایگان دوره دکترای تخصصیقطعیتمام وقت۱۶
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه کاردانی و کارشناسی دبیری زبان و ادبیات فارسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از سال 1380 تا 1382

تمام دروس: اصلی - پایه - تخصصی رشته زبان و ادبیات فارسی

دروس: آشنایی با ادبیات معاصر ایران - نگارش زبان فارسی رشته مترجمی زبان انگلیسی

تدریس: فارسی عمومی تمامی رشته ها

فعالیت های علمی:

شرکت در کارگاه های آموزشی محتلف از جمله:

1- نخستین کارگاه طراحی و مهندسی تدریس، ویژه اساتید ادبیات فارسی

2- دوره مقاله نویسی به زبان فارسی، مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی واحد کرج

3- کارگاه روش شناسی تحقیق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

4- کارگاه آموزشی گویندگی و برنامه سازی در رادیو و تلویزیون با مدیریت«توران علی» در جشنواره صدا و سیما .   

متون نظم و نثر ادبیات فارسی کلاسیک

متون نظم و نثر ادبیات فارسی معاصر

نقد و نظریه های ادبی

سوابق پژوهشی