مشخصات فردی

 نام و نام خانوادگی :  تهمینه پارسایی                      نام پدر : غلامعباس       مرتبه دانشگاهی : استادیار     پایه : 17

دارای  مدرک دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث و در حال حاضرعضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج می باشند که از سال 1374 تاکنون به امر آموزش و پژوهش  در واحد های دانشگاهی در دانشگاه ازاد اسلامی اشتغال داشته است . ....