تهمینه پارسایی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۲علوم قرآن و حدیثدانشگاه آزاد اسلامی اراک
دکترای تخصصی۱۳۹۱الهیات - علوم قرآن و حدیثعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی - واحد کرجعضو هیات علمی و مدیر گروهقطعیتمام وقت۱۷
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

- مدیر گروه رشته علوم قرآن و حدیث - در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در مقاطع کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری از سال 1395 تاکنون

- مدیرگروه رشته علوم قرآن و حدیث در دانشگاه آزاد اسلامی اراک از سال 1374 تا 1376 شمسی .

- معاونت دانشجویی خواهران در دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سال 1374 شمسی .

- استاد نمونه دانشکده الهیات در سال 1395.

- موضوعات تدریس شامل  :

دروس تخصصی علوم قران - حدیث ( شامل تاریخ حدیث - فقه الحدیث - تفسیر نهج البلاغه ) و نیز مکاتب و روش های تفسیری در مقاطع کارشناسی - کارشناسی ارشد و دکتری .

- مدیر گروه رشته علوم قران و حدیث . و تدریس دروس تخصصی و  راهنمایی و مشاوره و داوری پایان نامه - تالیف مقاله و کتب تخصصی در رشته علوم قرآن و حدیث

- مطالعات تخصصی علوم قرآن و حدیث - معارف قرآن - صرف و نحو کاربردی -

سوابق پژوهشی