شهرام مدرس خیابانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴زبان روسیآزاد اسلامی واحد تهران شمال
کارشناسی ارشد۱۳۷۸زبان‌شناسی همگانیآزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دکترای تخصصی۱۳۸۶زبان‌شناسی همگانیعلامۀ طباطبایی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی(تنظیم نشده)تمام وقت
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

ساعات حضور

به نام خدا

ساعت حضور دکتر شهرام مدرس خیابانی

سرپرست معاونت پژوهشی و عضو هیئت علمی گروه مترجمی زبان انگلیسی

دانشکدۀ ادبیات و زبان های خارجی

شنبه: ۹ تا ۱۶

یکشنبه: ۸ تا ۱۹

دوشنبه: ۹ تا ۱۹

سه‌شنبه ---

چهارشنبه: ۸ تا ۱۹

پنجشنبه: ---