محمد مسعود آقایی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳تاریخفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۹۰تاریخ اسلام1390
دکتری۱۳۹۷تاریخ اسلاماصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کرجعضو هیأت علمیپیمانیبورسیه دکتری۱