سیدمحمد کریمی بهبهانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸مترجمی زبان انگلیسیدانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۸۴زبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه پونا
دکتری۱۳۸۸مترجمی زبان انگلیسیدانشگاه پونا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجعضو هیات علمیقطعیتمام وقت۴
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی ادبیات انگلیسی 

دروس تخصصی کارشناسی ارشد و کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

نظریه های ترجمه، مدل های ترجمه، نقد و بررسی آثار ترجمه شده، ادب فارسی در ادبیات جهان، کارگاه ترجمه، سمینار مسائل ترجمه، ترجمه ادبی، ترجمه ساده و پیشرفته، اصول و روش ترجمه

دروس تخصصی رشته ی مطالعات ترجمه

سوابق پژوهشی