محمد حشمدار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۹۳آموزش زبان انگلیسیعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی کرجعضو هیات علمیآزمایشیتمام وقت۱۴
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

 1. رئیس دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی (96 تا کنون)
 2. معاونت دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی (96-94)
 3. مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی (94 – 92)
 4. مدیریت گروه مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد واحد کرج (87-84)
 • فراگیری زبان اول
 • فراگیری زبان دوم
 • تحقیق
 • تهیه و تدوین مطالب درسی
 • جامعه شناسی زبان
 •  
 • روانشناسی زبان
 • نگارش پیشرفته
 • مقاله نویسی
 • آزمون سازی
 • مهارتهای تدریس
 • کارگاه ترجمه
 • مدلهای ترجمه
 • ارزشیابی ترجمه

سوابق پژوهشی

 • کارگاه آموزشی روش تدریس زبان انگلیسی بر اساس پسامتد تابستان 1390، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • کارگاه آموزشی روش تدریس زبان انگلیسی بر اساس پسامتد زمستان 94، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • کارگاه آموزشی روش تدریس زبان انگلیسی بر اساس پسامتد زمستان 95، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج