فاطمه حاجیلوئی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۸۵حوزویجامعه الزهرا س
کارشناسی ارشد۸۹فلسفه و کلام اسلامیعلامه طباطبایی
کارشناسی ارشد۹فقه و اصولجامعه الزهرا س
دکتری۹مدرسی معارفباقرالعلوم ع

سوابق اجرایی

فعالیت‌های اجرایی
ردیف    عنوان فعالیت    زمان    محل فعالیت
1    مسئول طرح صالحین    94-91    بسیج جامعه زنان استان البرز
2    مسئول تحلیل بررسی    94    بسیج دانشجویی
3    هیئت علمی گروه معارف اسلامی    94 – ادامه دارد    دانشگاه ازاد اسلامی کرج
4    هییت تحریریه    93 – ادامه دارد    عضو هیئت تحریریه نشریه صالحین استان البرز
5    سرپرست معاونت تحلیل وبررسی بسیج اساتید    94 –    بسیج گروه معارف دانشگاه آزاد کرج

5  مدرس آموزش زوجین شورای انقلاب فرهنگی 97  ادامه دارد


فعالیت‌های فرهنگی
ردیف    عنوان    زمان    محل فعالیت
1    معاون کانون فرهنگی بقیه الله    79-78    همدان
2    مربی کانون فرهنگی بقیه الله    86-81    همدان
3    مربی طرح ولایت دانش آموزی    87-85 ، 92-91    همدان ، کرج
4    مبلغ جامعه الزهرا (سلام الله علیها)    82- ادامه دارد    برنامه های فرهنگی در محل‌های مختلف
5    مربی طرح صالحین    92- 87    کرج (حلقه مطالعاتی شهید مطهری)
6    مربی طرح عفاف و حجاب    90    کرج
7    مربی وخادم الشهدا راهیان نور    چند دوره    
8    دبیر کارگروه عفاف و حجاب شورای عالی زنان استان البرز    94 – 93    کرج
9    مسئول وب سایت صالحین جامعه زنان البرز    94 – 93    کرج
10    سرمربی صالحین بسیج دانشجویی     94 -  ادامه دارد    کرج


سوابق تدریس
نام درس    محل تدریس    زمان تدریس
ادبیات عرب    تهران -  حوزه علمیه فاطمه الزهرا (سلام الله علیها)    87-86
تهج البلاغه    کرج -  حوزه علمیه شهید مطهری    88-87
قانون اساسی       کرج -  حوزه علمیه شهید مطهری    88-87
تجزیه ترکیب       کرج -  حوزه علمیه شهید مطهری    88-87
ولایت فقیه       کرج -  حوزه علمیه شهید مطهری    88-87
فلسفه اسلامی       کرج -  حوزه علمیه کوثر ، زینبیه و شهید مطهری    91-89
دروس معارف       کرج -  دانشکده سما    92-91
دروس معارف       کرج -  دانشگاه آزاد اسلامی    92- ادامه دارد
 

فعالیت‌های فرهنگی
ردیف    عنوان    زمان    محل فعالیت
1    معاون کانون فرهنگی بقیه الله    79-78    همدان
2    مربی کانون فرهنگی بقیه الله    86-81    همدان
3    مربی طرح ولایت دانش آموزی    87-85 ، 92-91    همدان ، کرج
4    مبلغ جامعه الزهرا (سلام الله علیها)    82- ادامه دارد    برنامه های فرهنگی در محل‌های مختلف
5    مربی طرح صالحین    92- 87    کرج (حلقه مطالعاتی شهید مطهری)
6    مربی طرح عفاف و حجاب    90    کرج
7    مربی وخادم الشهدا راهیان نور    چند دوره    
8    دبیر کارگروه عفاف و حجاب شورای عالی زنان استان البرز    94 – 93    کرج
9    مسئول وب سایت صالحین جامعه زنان البرز    94 – 93    کرج
10    سرمربی صالحین بسیج دانشجویی     94 -  ادامه دارد    کرج

سوابق تدریس
نام درس    محل تدریس    زمان تدریس
ادبیات عرب    تهران -  حوزه علمیه فاطمه الزهرا (سلام الله علیها)    87-86
تهج البلاغه    کرج -  حوزه علمیه شهید مطهری    88-87
قانون اساسی       کرج -  حوزه علمیه شهید مطهری    88-87
تجزیه ترکیب       کرج -  حوزه علمیه شهید مطهری    88-87
ولایت فقیه       کرج -  حوزه علمیه شهید مطهری    88-87
فلسفه اسلامی       کرج -  حوزه علمیه کوثر ، زینبیه و شهید مطهری    91-89
دروس معارف       کرج -  دانشکده سما    92-91
دروس معارف       کرج -  دانشگاه آزاد اسلامی    92- ادامه دارد
 

ساعات حضور

یکشنبه ۸-۱۴

دوشنبه ۸-۱۴