اعظم حدادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹میکروبیولوژیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۲میکروبیولوژیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۷میکروبیولوژیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی میکروبیولوژی از دی ماه 1395 تاکنون

میکروبیولوژی محیطی

باکتری 1 و 2

مییکروب 1و2

میکروبیولوژی خاک

فیزیولوژی میکروارگانیسمها

 

سوابق پژوهشی