نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۶۰۷ مورد.

حسین ثناگومطلق

کارشناسی ارشد
علوم - میکروبیولوژِی
حسین ثناگومطلق
مربی کارشناسی ارشد
علوم - میکروبیولوژِی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/sanagho-motlagh/fa

فرهاد ثوابی اصل سبزواری

دکترای تخصصی
مدیریت و حسابداری
فرهاد ثوابی اصل سبزواری
استادیار دکترای تخصصی
مدیریت و حسابداری
-

http://faculty.kiau.ac.ir/savabi/fa

مهدی ثواقبی فیروزآبادی

کارشناسی ارشد
مکاترونیک

لیلا جبل عاملی

دکترای تخصصی
علوم - میکروبیولوژِی
لیلا جبل عاملی
استادیار دکترای تخصصی
علوم - میکروبیولوژِی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/jabalameli/fa

ناهید جعفری تبریزی

دکترای تخصصی
علوم - ریاضی
ناهید جعفری تبریزی
استادیار دکترای تخصصی
علوم - ریاضی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/jafari-tabrizi/fa

رویا

رویا جعفری علی ملک

دکترای تخصصی
علوم - فیزیک
رویا جعفری علی ملک
استادیار دکترای تخصصی
علوم - فیزیک
-

http://faculty.kiau.ac.ir/jafari-ali-malek/fa

رضا جمالپورنجم آباد

کارشناسی ارشد
فنی - مهندسی عمران
رضا جمالپورنجم آباد
مربی کارشناسی ارشد
فنی - مهندسی عمران
-

http://faculty.kiau.ac.ir/jamalpour/fa

غلام عباس جمالی شهربابک

کارشناسی ارشد
الهیات - فلسفه و کلام اسلامی
غلام عباس جمالی شهربابک
استادیار کارشناسی ارشد
الهیات - فلسفه و کلام اسلامی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/jamali-shahrbabak/fa

منوچهر جندقی سمنانی

دکترای تخصصی
مکاترونیک - مهندسی برق
منوچهر جندقی سمنانی
استادیار دکترای تخصصی
مکاترونیک - مهندسی برق
-

http://faculty.kiau.ac.ir/jandaghi-semnani/fa

هدیه جهان بخت

دکترای تخصصی
دامپزشکی - دامپزشکی
هدیه جهان بخت
استادیار دکترای تخصصی
دامپزشکی - دامپزشکی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/jahanbakht/fa

احمد جهان لتیباری

دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ
احمد جهان لتیباری
استاد دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی - علوم و صنایع چوب و کاغذ
-

http://faculty.kiau.ac.ir/jahan-latibari/fa

علی جهانخواه

دکترای تخصصی
الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی
علی جهانخواه
استادیار دکترای تخصصی
الهیات - فقه و مبانی حقوق اسلامی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/jahankhah/fa

رمضان جهانیان

کارشناسی

سیدشهاب الدی چاوشی ترکی

کارشناسی ارشد
حقوق و علوم سیاسی - علوم سیاسی
سیدشهاب الدی چاوشی ترکی
مربی کارشناسی ارشد
حقوق و علوم سیاسی - علوم سیاسی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/chavoshi-torki/fa