نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۶۳۳ مورد.

محمدرضا بلیاد

استادیار
روانشناسی - روانشناسی عمومی
محمدرضا بلیاد
استادیار دکترای تخصصی
- روانشناسی - روانشناسی عمومی

http://faculty.kiau.ac.ir/beliad/fa

بهمن بنی مهد

دانشیار
مدیریت و حسابداری - حسابداری
بهمن بنی مهد
دانشیار دکترای تخصصی
- مدیریت و حسابداری - حسابداری

http://faculty.kiau.ac.ir/banimahd/fa

سیدمحی الدین بهاری

استادیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت بدنی و علوم ورزشی
سیدمحی الدین بهاری
استادیار دکترای تخصصی
- تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت بدنی و علوم ورزشی

http://faculty.kiau.ac.ir/bahari/fa

سعید بهرامی

استادیار
مکاترونیک
سعید بهرامی
استادیار دکترای تخصصی
- مکاترونیک

http://faculty.kiau.ac.ir/sbahrami/fa

مریم بهرامی هیدجی

استادیار
روانشناسی
مریم بهرامی هیدجی
استادیار دکترای تخصصی
- روانشناسی

http://faculty.kiau.ac.ir/bahrami/fa

بهنام

بهنام بهزاد

مربی
مکاترونیک - مهندسی برق
بهنام بهزاد
مربی کارشناسی ارشد
- مکاترونیک - مهندسی برق

http://faculty.kiau.ac.ir/behzad/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
الهام

الهام بوستان

استادیار
علوم - زمین شناسی
الهام بوستان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم - زمین شناسی

http://faculty.kiau.ac.ir/boustan/fa

فاطمه پارسا

مربی
علوم - شیمی
فاطمه پارسا
مربی کارشناسی ارشد
- علوم - شیمی

http://faculty.kiau.ac.ir/parsa/fa

تهمینه

تهمینه پارسایی

استادیار
الهیات - علوم قرآن و حدیث
تهمینه پارسایی
استادیار دکترای تخصصی
- الهیات - علوم قرآن و حدیث

http://faculty.kiau.ac.ir/parsaei/fa

رضا پاشایی

مربی
فنی - مهندسی عمران
رضا پاشایی
مربی دکترای تخصصی
- فنی - مهندسی عمران

http://faculty.kiau.ac.ir/pashaei/fa

بتول پاشنگ

استادیار
روانشناسی
بتول پاشنگ
استادیار دکترای تخصصی
- روانشناسی

http://faculty.kiau.ac.ir/pashang/fa

فرزاد پاکنژاد

دانشیار
کشاورزی و منابع طبیعی - مهندسی زراعت و اصلاح نباتات
فرزاد پاکنژاد
دانشیار دکترای تخصصی
- کشاورزی و منابع طبیعی - مهندسی زراعت و اصلاح نباتات

http://faculty.kiau.ac.ir/paknejad/fa

سهیل پرخیال

استادیار
مکاترونیک - مهندسی مکانیک
سهیل پرخیال
استادیار دکترای تخصصی
- مکاترونیک - مهندسی مکانیک

http://faculty.kiau.ac.ir/porkhial/fa

فاطمه پرسته قمبوانی

استادیار
روانشناسی - روانشناسی عمومی
فاطمه پرسته قمبوانی
استادیار دکترای تخصصی
- روانشناسی - روانشناسی عمومی

http://faculty.kiau.ac.ir/parasteh-ghambvani/fa

زرین تاج پرهیزکار

استادیار
ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
زرین تاج پرهیزکار
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی

http://faculty.kiau.ac.ir/parhizkar/fa

محمدرضا پریانی

دانشیار
دامپزشکی - دامپزشکی
محمدرضا پریانی
دانشیار دکترای تخصصی
- دامپزشکی - دامپزشکی

http://faculty.kiau.ac.ir/paryani/fa