نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۵۸۳ مورد.

بهنام بهزاد

کارشناسی ارشد
مکاترونیک - مهندسی برق
بهنام بهزاد
مربی کارشناسی ارشد
مکاترونیک - مهندسی برق
-

http://faculty.kiau.ac.ir/behzad/fa

الهام

الهام بوستان

دکترای تخصصی
علوم - زمین شناسی
الهام بوستان
استادیار دکترای تخصصی
علوم - زمین شناسی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/boustan/fa

فاطمه پارسا

کارشناسی ارشد
علوم - شیمی
فاطمه پارسا
مربی کارشناسی ارشد
علوم - شیمی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/parsa/fa

تهمینه

تهمینه پارسایی

دکترای تخصصی
الهیات - علوم قرآن و حدیث
تهمینه پارسایی
استادیار دکترای تخصصی
الهیات - علوم قرآن و حدیث
-

http://faculty.kiau.ac.ir/parsaei/fa

رضا پاشایی

دکترای تخصصی
فنی - مهندسی عمران
رضا پاشایی
مربی دکترای تخصصی
فنی - مهندسی عمران
-

http://faculty.kiau.ac.ir/pashaei/fa

بتول پاشنگ

کارشناسی
بتول پاشنگ
استادیار کارشناسی
-
-

http://faculty.kiau.ac.ir/pashang/fa

فرزاد پاکنژاد

دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی - مهندسی زراعت و اصلاح نباتات
فرزاد پاکنژاد
دانشیار دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی - مهندسی زراعت و اصلاح نباتات
-

http://faculty.kiau.ac.ir/paknejad/fa

سهیل پرخیال

دکترای تخصصی
مکاترونیک - مهندسی مکانیک
سهیل پرخیال
استادیار دکترای تخصصی
مکاترونیک - مهندسی مکانیک
-

http://faculty.kiau.ac.ir/porkhial/fa

فاطمه پرسته قمبوانی

دکترای تخصصی
روانشناسی - روانشناسی عمومی
فاطمه پرسته قمبوانی
استادیار دکترای تخصصی
روانشناسی - روانشناسی عمومی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/parasteh-ghambvani/fa

زرین تاج پرهیزکار

دکترای تخصصی
ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
زرین تاج پرهیزکار
استادیار دکترای تخصصی
ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/parhizgar/fa

محمدرضا پریانی

دکترای تخصصی
دامپزشکی - دامپزشکی
محمدرضا پریانی
دانشیار دکترای تخصصی
دامپزشکی - دامپزشکی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/paryani/fa

شاهین پهنادایان

دکترای تخصصی
حقوق و علوم سیاسی
شاهین پهنادایان
استادیار دکترای تخصصی
حقوق و علوم سیاسی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/pahnadayan/fa

حسن پور محمد

دکترای تخصصی
فنی - مهندسی عمران
حسن پور محمد
استادیار دکترای تخصصی
فنی - مهندسی عمران
-

http://faculty.kiau.ac.ir/poormohamad/fa

علیرضا پورابراهیمی

دکترای تخصصی
مدیریت و حسابداری - مدیریت
علیرضا پورابراهیمی
استادیار دکترای تخصصی
مدیریت و حسابداری - مدیریت
-

http://faculty.kiau.ac.ir/pourebrahimi/fa

هادی پورتقی

کارشناسی
هادی پورتقی
استادیار کارشناسی
-
-

http://faculty.kiau.ac.ir/poortaghi/fa