نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۵۶۰ مورد.

رسول باقری

گروه مهندسی مکانیک( تحصیلات تکمیلی)
رسول باقری -
- گروه مهندسی مکانیک( تحصیلات تکمیلی)
-

http://faculty.kiau.ac.ir/bagheri/fa

غلام باقری مرندی دکترای تخصصی
g_marandi@yahoo.com -
-

گوگل اسکالر