نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۵۸۳ مورد.
شعله

شعله ابهری لاله

کارشناسی ارشد
ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
شعله ابهری لاله
مربی کارشناسی ارشد
sholeh.laleh@kiau.ac.ir ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
۲۳۷۳

http://faculty.kiau.ac.ir/abhari-laleh/fa

حسن ابوالحسنی

دکترای تخصصی
مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر
حسن ابوالحسنی
دانشیار دکترای تخصصی
dr.ahadi@kiau.ac.ir مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر
-

http://faculty.kiau.ac.ir/h-ahadi/fa

حسن احدی

کارشناسی
حسن احدی
استاد کارشناسی
27001@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/ahadi/fa

حمید احمد محرابی

دکترای تخصصی
فنی - مهندسی مواد
حمید احمد محرابی
استادیار دکترای تخصصی
ahmadmehrabi@kiau.ac.ir فنی - مهندسی مواد
-

http://faculty.kiau.ac.ir/ahmadmehrabi/fa

محمد احمد نایینی

کارشناسی ارشد
مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر
محمد احمد نایینی
مربی کارشناسی ارشد
naeini@kiau.ac.ir مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر
-

http://faculty.kiau.ac.ir/ahmad-naeini/fa

حمید احمدزاده

دکترای تخصصی
مدیریت و حسابداری - حسابداری
حمید احمدزاده
استادیار دکترای تخصصی
h.ahmadzadeh@kiau.ac.ir مدیریت و حسابداری - حسابداری
-

http://faculty.kiau.ac.ir/ahmadzadeh/fa

فرزانه احمدزاده سیه رود

دکترای تخصصی
فنی - مهندسی صنایع
فرزانه احمدزاده سیه رود
استادیار دکترای تخصصی
f.ahmadzadeh@kiau.ac.ir فنی - مهندسی صنایع
-

http://faculty.kiau.ac.ir/ahmadzadeh-syahrood/fa

سیدمحمد احمدی

کارشناسی
سیدمحمد احمدی
استادیار کارشناسی
28213@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/f-ahmadi/fa

عباس

عباس احمدی

دکترای تخصصی
علوم - شیمی
عباس احمدی
استاد دکترای تخصصی
abbas_ahmady_3957@yahoo.com علوم - شیمی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/s-ahmadi/fa

گلنوش

گلنوش احمدی

دکترای تخصصی
پرستاری و مامایی - مامایی
گلنوش احمدی
مربی دکترای تخصصی
golnooshahmadip@gmail.com پرستاری و مامایی - مامایی
۳۴۱۸۲۵۷۹

http://faculty.kiau.ac.ir/g-ahmadi/fa

مرتضی اخلاقی فرد

الهیات - ادیان و عرفان
مرتضی اخلاقی فرد
استادیار -
m.akhlaghi@kiau.ac.ir الهیات - ادیان و عرفان
-

http://faculty.kiau.ac.ir/akhlaghi/fa

مسعود ادیب مرادی
دانشیار کارشناسی
15082@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/masoud/fa

محمدرضا اردکانی

دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی - مهندسی زراعت و اصلاح نباتات
محمدرضا اردکانی
استاد دکترای تخصصی
mohammadreza.ardakani@kiau.ac.ir کشاورزی و منابع طبیعی - مهندسی زراعت و اصلاح نباتات
-

http://faculty.kiau.ac.ir/ardakani/fa

اصغر ارژنگ حاجی کندی

دکترای تخصصی
علوم - ریاضی
اصغر ارژنگ حاجی کندی
استادیار دکترای تخصصی
arzhang@kiau.ac.ir علوم - ریاضی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/arzhang/fa

شبنم اسبقی

کارشناسی ارشد
مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر
شبنم اسبقی
مربی کارشناسی ارشد
sh.asbaghi@kiau.ac.ir مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر
-

http://faculty.kiau.ac.ir/asbaghi/fa

فاضل اسدی امجد

دکترای تخصصی
فاضل اسدی امجد
استاد دکترای تخصصی
23160@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/asadi-majd/fa

فرحناز اسدی فرد

کارشناسی ارشد
پرستاری و مامایی - مامایی
فرحناز اسدی فرد
مربی کارشناسی ارشد
fasadifard1382@gmail.com پرستاری و مامایی - مامایی
۴۴۶۶۲۹۰۵

http://faculty.kiau.ac.ir/asadifard/fa

رضا اسدی مقدم

کارشناسی
رضا اسدی مقدم
دانشیار کارشناسی
ramoghaddam@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/asadi-moghadam/fa