نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۵۸۳ مورد.

زرین آجودانی خراسانی

دکترای تخصصی
پرستاری و مامایی - مامایی
زرین آجودانی خراسانی
استادیار دکترای تخصصی
14085@kiau.ac.ir پرستاری و مامایی - مامایی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/ajodani-khorasani/fa

ماندانا آرش

کارشناسی ارشد
پرستاری و مامایی - پرستاری
ماندانا آرش
مربی کارشناسی ارشد
mandana_arash@kiau.ac.ir پرستاری و مامایی - پرستاری
-

http://faculty.kiau.ac.ir/arash/fa

سیدابراهیم آرمن

دکترای تخصصی
ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عرب
سیدابراهیم آرمن
دانشیار دکترای تخصصی
ebrahim.arman@kiau.ac.ir ادبیات و زبان های خارجی - زبان و ادبیات عرب
۰۲۶۳۴۱۸۲۳۷۹

http://faculty.kiau.ac.ir/arman/fa

حسین آزاد

کارشناسی
حسین آزاد
استاد کارشناسی
27013@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/azad/fa

الهام آزادگان

کارشناسی ارشد
علوم - ریاضی
الهام آزادگان
مربی کارشناسی ارشد
azadegan@kiau.ac.ir علوم - ریاضی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/azadegan/fa

رامین آقاجعفری

دکترای تخصصی
مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر
رامین آقاجعفری
استادیار دکترای تخصصی
aghajafari@kiau.ac.ir مکاترونیک - مهندسی کامپیوتر
-

http://faculty.kiau.ac.ir/aghajafari/fa

مریم آقازاده

کارشناسی ارشد
علوم - فیزیک
مریم آقازاده
مربی کارشناسی ارشد
maryam.aghazadeh@kiau.ac.ir علوم - فیزیک
-

http://faculty.kiau.ac.ir/aghazadeh/fa

فیاض آقایاری ارللوی بزرگ

دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی
فیاض آقایاری ارللوی بزرگ
استادیار دکترای تخصصی
f_aghayari@kiau.ac.ir کشاورزی و منابع طبیعی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/aghayari/fa

صمد آقایی

کارشناسی
صمد آقایی
مربی کارشناسی
aghaei@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/aghaei/fa

فریبا آقایی

دکترای تخصصی
الهیات - تربیت بدنی و علوم ورزشی
فریبا آقایی
استادیار دکترای تخصصی
fariba.aghaei@kiau.ac.ir الهیات - تربیت بدنی و علوم ورزشی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/f-aghaei/fa

محمد مسعود آقایی

الهیات - معارف اسلامی
محمد مسعود آقایی
مربی -
m.aghaei@kiau.ac.ir الهیات - معارف اسلامی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/m-aghaei/fa

سوسن

سوسن آل رسول

دکترای تخصصی
الهیات - عرفان اسلامی
سوسن آل رسول
استاد دکترای تخصصی
s_alerasoul@kiau.ac.ir الهیات - عرفان اسلامی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/ale-rasoul/fa

مهدیس ابراهیم زاده معبود

دکترای تخصصی
علوم - میکروبیولوژِی
مهدیس ابراهیم زاده معبود
استادیار دکترای تخصصی
ebrahimzadeh@kiau.ac.ir علوم - میکروبیولوژِی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/ebrahimzadeh/fa

سعدالله ابراهیم نژاد

دکترای تخصصی
فنی - مهندسی صنایع
سعدالله ابراهیم نژاد
دانشیار دکترای تخصصی
ibrahimnejad@kiau.ac.ir فنی - مهندسی صنایع
-

http://faculty.kiau.ac.ir/s-ebrahimzadeh/fa

مرتضی ابراهیمی

کارشناسی
مرتضی ابراهیمی
استادیار کارشناسی
mo.ebrahimi@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/ebrahimi/fa

طاهره ابراهیمی فر
دانشیار کارشناسی
28071@kiau.ac.ir -
-

http://faculty.kiau.ac.ir/ebrahimifar/fa

محمد ابرکار

دکترای تخصصی
دامپزشکی - دامپزشکی
محمد ابرکار
استادیار دکترای تخصصی
abarkar@kiau.ac.ir دامپزشکی - دامپزشکی
-

http://faculty.kiau.ac.ir/abarkar/fa