فرهاد دیوسالار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱زبان وادبیات عربیتهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۶زبان وادبیات عربیعلامه طباطبایی
دکترای تخصصی۱۳۷۹زبان وادبیات عربیعلوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه ادبیات عربیعضو هیأت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۵
(تنظیم نشده)قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

 پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، 1390

تدریس درس متون تفسیری قرآن کریم، تدریس متون جاهلی اموی و عصر صدر اسلام، متون عصر عباسی و دوره انحطاط دوره دکتری

* تدریس دروس انشاء و مکالمه، ترجمه از عربی به فارسی وبالعکس، بررسی روزنامه ها ومجلات عربی در مقطع کارشناسی وجبرانی کارشناسی ارشد.

* تدریس دروس تاریخ ادبیات عباسی، انحطاط و جاهلی و درس مقاله نویسی و محاضره، در دوره کارشناسی ارشد زبان وادبیات عربی  .

* تدریس دروس اصول و مبانی ترجمه، واژه شناسی  و معادل گزینی در ترجمه، فرهنگ وجامعه شناسی در ترجمه، نقد و بررسی آثار ترجمه شده غیر ادبی، ادبیات تحلیل کلام، زبانشناسی کاربردی و ترجمه  در مقطع کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی

* تدریس دروس متون عرفانی، علوم بلاغی، تاریخ ادبیات و متون نظم و نثر عصر جاهلی، انحطاط واندلس در مقطع کارشناسی

زبان وادبیات عربی

مترجمی عربی

سوابق پژوهشی

1) کارگاه آموزشی پیشرفته با عنوان " روش تحقیق اصول مقاله نویسی و آشنایی با انواع مجلات"، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، مدرس دوره، 1393

2) کارگاه آموزشی با عنوان "دکترین قرآنی تغذیه"، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، مدرس دوره، 1395

3) کارگاه آموزشی با عنوان " اصول پیشرفته مقاله نویسی و آشنایی با انواع مقالات کوتاه"، انجمن علمی زبان وادبیات عربی، مدرس دوره، استان البرز، 1394

4) کارگاه آموزشی تخصصی با عنوان " نقد ادبی و نقد کتاب تاریخ الأدب حنا الفاخوری"، انجمن علمی زبان وادبیات عربی، مدرس دوره، استان البرز، 1394

5) کارگاه تخصصی با عنوان "آشنایی با اصول پروپوزال نویسی"، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، مدرس دوره، 1394

6) کارگاه آموزشی تخصصی با عنوان " روش تحقیق و مقاله نویسی"، انجمن علمی زبان وادبیات عربی، مدرس دوره، استان البرز، 1394

7) کارگاه آموزشی تخصصی با عنوان "اصلاح سبک تغذیه از دیدگاه علم و قرآن"، انجمن دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، 1396

10) کارگاه آموزشی تخصصی با عنوان " معنا شناسی الفاظ قرآن؛ الفاظ  سوره علق"، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، 1396

11) کارگاه آموزشی تخصصی با عنوان " معنا شناسی الفاظ قرآن؛ لفظ اقرأ در  سوره علق و لفظ جاهلیت"، انجمن علمی زبان وادبیات عربی، مدرس دوره، استان البرز، 1396

12) کارگاه آموزشی تخصصی با عنوان "معنا شناسی الفاظ قرآن؛الفاظ جبر  واختیار در قرآن کریم؛ پژوهش سرای ملاصدرا، مدرس دوره، کرج دی ماه 1397

دبیر علمی همایش نقد زبانشناختی ترجمه های قارسی معاصر قرآن کریم، اردیبهشت 98، دانشگاه خوارزمی البرز

دبیر علمی همایش مطالعات قرآنی با محوریت ترجمه؛ ترجمه های قرآن کریم وچالش های فراروی آن، پژوهش سرای ملاصدرا، دیماه 96، البرز